ความแตกต่างระหว่างลูกโป่งฮีเลียม ลูกโป่งไฮโดรเจน และลูกโป่งลมปกติ


ความแตกต่างระหว่างลูกโป่งฮีเลียม ลูกโป่งไฮโดรเจน และลูกโป่งลมปกติ

"ลูกโป่ง" เป็นได้ทั้งของเล่น ของขวัญ และอุปกรณ์ตกแต่งประดับสถานที่หรืองานเลี้ยงโอกาสต่าง ๆ การทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้นั้นจะใช้การสูบอัดลมหรือแก๊สเข้าไป จึงทำให้ลูกโป่งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ ความปลอดภัย และการนำไปใช้งาน ซึ่งในบทความนี้ทางร้านรับจัดลูกโป่ง Hippo Balloon จะมาชี้ให้ทุกคนเห็นว่าลูกโป่งแต่ละแบบนั้นต่างกันอย่างไรบ้าง แบบไหนเหมาะกับงานใด โดยเราจะหยิบยกตัวอย่างลูกโป่งที่ได้รับความนิยมสูงมา 3 ชนิด คือ ลูกโป่งลมปกติ ลูกโป่งแก๊สฮีเลียม และลูกโป่งแก๊สโฮโดรเจนค่ะ ไปดูกันเลย...

ลมปกติ (Normal Air)

ลูกโป่งที่ใช้ลมปกติ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ปากเป่าลมหรือการใช้เครื่องสูบลมเข้าไป ลมเหล่านั้นจะมีความหนาแน่น 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่มากกว่าอากาศ จึงทำให้ลูกโป่งไม่สามารถลอยได้นั่นเอง ส่วนเรื่องของความปลอดภัย ลูกโป่งชนิดนี้จะปลอดภัยสูงกว่าลูกโป่งชนิดอื่น มีความเสี่ยงต่อการระเบิดต่ำ อีกทั้งยังไม่มีสารพิษที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เหมาะกับการเป็นของเล่นทั่วไป หรือใช้เป็นของประดับตกแต่งในงานรับจัดซุ้มลูกโป่ง, การทำฉาก Backdrop ลูกโป่ง, การจัดช่อลูกโป่ง ฯลฯ

แก๊สฮีเลียม (Helium Gas)

แก๊สฮีเลียม มีความหนาแน่นต่ำกว่าลมปกติ โดยมีค่าเท่ากับ 0.1785 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าความหนาแน่นนี้ต่ำกว่าความหนาแน่นของอากาศ นั่นจึงทำให้ลูกโป่งที่ใช้แก๊สฮีเลียมสามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแก๊สฮีเลียมยังเป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่ติดไฟ จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผาไหม้ติดไฟได้ โดยปกติแก๊สฮีเลียมจะไม่มีกลิ่นและมีความเป็นพิษต่ำ แต่อย่างไรก็ตามหากสูดดมเข้าร่างกายมากเกินไป ก็อาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน จนหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ โดยเฉาะสำหรับเด็ก ๆ

เหมาะสำหรับใช้เป็นลูกโป่งจัดงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น ลูกโป่งจัดงานวันเกิด, ลูกโป่งงานแต่ง, จัดงานลูกโป่งปาร์ตี้ เป็นต้น หรือการทำกล่องลูกโป่งวันเกิด ฯลฯ

ดูข้อดีของลูกโป่งฮีเลียมเพิ่มเติมที่นี่

ไฮโดรเจน (Hydrogen Gas)

แก๊สไฮโดรเจน มีความหนาแน่นต่ำกว่าลมปกติและแก๊สฮีเลียม โดยมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.0899 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นลูกโป่งที่อัดแก๊สไฮโดรเจนจึงลอยขึ้นไปในอากาศได้ดีกว่า แต่แก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สไวไฟชนิดหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่จะระเบิดและติดไฟได้สูง ในปัจจุบันลูกโป่งไฮโดรเจนได้รับความนิยมลดลง ด้วยสาเหตุด้านความปลอดภัย แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่า จึงยังคงมีผู้บริการบางแห่งนำมาใช้อยู่ แต่ไม่ใช่ที่ร้านขายลูกโป่ง Hippo Balloon ของเราแน่นอน!

ตารางสรุปความแตกต่างของลูกโป่งทั้ง 3 ชนิด

ชนิดลูกโป่ง การลอยในอากาศ ความปลอดภัย เหมาะกับการใช้งาน
ลูกโป่งลมปกติ ปลอดภัยสูง ช่อลูกโป่ง, ลูกโป่งเสียบก้าน, ฉากลูกโป่ง, ซุ้มลูกโป่ง ฯลฯ
ลูกโป่งฮีเลียม ปลอดภัยสูง ลูกโป่งสวรรค์, กล่องลูกโป่ง, งานแฟนซี, งานประดับตกแต่ง
ลูกโป่งไฮโดรเจน ปลอดภัยต่ำ ติดไฟได้ เหมาะกับงานต่าง ๆ เช่นเดียวกับลูกโป่งฮีเลียม แต่ทางเราไม่แนะนำให้ใช้ลูกโป่งชนิดนี้

จากข้อมูลที่เรานำมาฝากกันข้างต้น จะเห็นได้ว่าลูกโป่งทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความหนาแน่น น้ำหนัก คุณสมบัติ ความปลอดภัย และการนำไปใช้ในงานต่าง ๆ หากจะเลือกใช้ลูกโป่งแล้วละก็ Hippo Balloon ขอแนะนำให้ใช้เป็นลูกโป่งลมปกติและลูกโป่งฮีเลียมจะดีที่สุดค่ะ ซึ่งได้ทั้งเรื่องความสวยงามและมีความปลอดภัยสูง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจเป็นอันตรายจนสร้างความสูญเสียให้กับคนและทรัพย์สิน ดังที่เราเห็นในข่าวกันบ่อย ๆ นะคะ

สนใจสั่งทำลูกโป่งกับเรา? พูดคุยความต้องการกับทีมงานมืออาชีพของเราได้เลยค่ะ